ORIGINALI IN PONAREDKI

Za originale veljajo izdelki, za katere so proizvajalci pridobili avtorske pravice od oblikovalcev oz. njihovih dedičev. Zato ni pomembno ali je bil tak izdelek proizveden v velikih serijah ali samo v omejeni količini, ali je bil izdelan pred mnogimi leti ali pred kratkim.

Razvoj originalov vedno poteka v tesnem sodelovanju med proizvajalcem in oblikovalcem ali njegovimi nasledniki. S tem je zagotovljeno, da so pri končnem izdelku upoštevane ideje in želje avtorja.

Po evropski zakonodaji, ki je v veljavi tudi v Sloveniji, velja avtorska zaščita izdelkov 70 let po smrti oblikovalca.

Nekateri izmed najpogosteje kopiranih kosov pohištva so :

 

Proizvajalci ponaredkov (oziroma kopij, replik ali imitacij) pa želijo s površnim posnemanjem ustvariti vtis, kot da izdelujejo originale. Svoje izdelke ponujajo po izjemno nizkih cenah, ki jih lahko dosežejo le z uporabo slabših in cenejših materialov, z zelo nizkimi stroški delovne sile, brez vlaganja in stroškov za razvoj, marketing, servis in garancijo ter seveda - brez plačila avtorskih pravic oblikovalcem.

 

Zato je investicija v original smiselna, kajti svojo vrednost bo obdržal za vedno. Po drugi strani pa bo t.i.replika vedno ostala samo ponaredek, ukradena ideja. Z nakupom originala boste lahko spoznali in cenili njegove prednosti – ne samo kvalitete materialov in izdelave, temveč tudi čutno privlačnost avtentičnega izdelka. Original vas bo spremljal celo življenje in ga bo zagotovo z veseljem sprejela tudi naslednja generacija.