Kaja Lipnik Vehovar in Arne Vehovar

Arhitekta in oblikovalca, živita v Ljubljani in delujeta v okviru arhitekturnega biroja Kubusarhitektura.